Bogen om C# 9.0

Bogen om C# 9.0 er udgivet i første udgave i februar 2021 og dækker C# version 9.0. Den er på 368 sider og kan købes i alle boghandlere for kr. 299,00 inklusiv moms og lånes på biblioteket. Find bogen via ISBN 978-87-993382-3-8 (EAN 9788799338238).

Bogen er en grundlæggende lærebog i programmering med C# og benyttes på flere forskellige uddannelsesinstitutioner. Den kan naturligvis også benyttes som opslagsbog.

Du kan finde nyheder om bogen samt information relateret til C# ved at klikke på her, og de videoer som er nævnt i bogen kan findes ved at klikke på Video i menuen.

Billeder af bogen i stort format kan findes her og her.

Indhold

Bogen er opdateret i forhold til C# 8 bogen i flere kapitler med features relateret til C# 9.0, og der er tilføjet et nyt kapitel kaldet “Avancerede typer”. Bogen består således af følgende kapitler:

 • Indledning
 • Introduktion til .NET (opdateret en del ift 8.0 bogen)
 • Udviklingsmiljøer
 • Introduktion til C#
 • En konsol-applikation i C#
 • Praktisk brug af VS og VSC
 • Simple variabler
 • Tekster
 • Konstanter
 • Programflow
 • Metoder
 • Fejlhåndtering
 • Arrays
 • Samlinger
 • Dine egne typer
 • Klasser
 • Grundlæggende hukommelsesteori
 • Indkapsling
 • Arv
 • Polymorfi
 • Interface
 • Delegates
 • Hændelser
 • Avancerede typer (nyt ift 8.0 bogen)
 • LINQ
 • Asynkron programmering

Hvis du gerne vil se en specificeret indholdsfortegnelse kan du finde den i denne PDF:

Det nye kapitel omkring avancerede typer indeholder teori omkring værdi- og referencebaserede variabler med null-værdier, tuples, nedbrydning til variabler, overskrivning af operatorer og slutteligt poster (records). Den kan hente kapitlet her:

Husk at følge med på min blog for eventuelle rettelser til bogen.