I bogen er der henvisning til en del videoer som underbygger de forskellige kapitler.

Bemærk: Ny version af Visual Studio og C# (november 2021)

Til orientering er der frigivet en ny version af Visual Studio 2022 og C# i november 2021. Der er ikke mange ændringer i forhold til hverken bogen eller nedenstående videoer. Hvis der er har jeg noteret det ud for de enkelte videoer.


Installation af extensions i Visual Studio Core

Her er en video der viser hvordan du kan installere extensions i VSC.

Oprettelse af en .NET Core konsol application i Visual Studio 2019

Her er en video der viser hvordan du kan oprette en .NET Console applikation i VS 2019. Bemærk: I VS 2022 er default skabelonen for en konsol applikation ændret til en mere simpel (men i mine øjne mindre pædagogisk) skabelon. Læs om den nye skabelon hos Microsoft.

Oprettelse af en .NET Core konsol application i Visual Studio Code

Her er en video der viser hvordan du kan oprette en .NET Console applikation i VSC. Bemærk: Se ovenfor.

Brug af en .NET Core konsol applikation

Her er en video der viser hvordan du kan benytte de forskellige metoder på Console-klassen.

De vigtigste vinduer i Visual Studio 2019

Her er en video der viser de vigtigste vinduer i Visual Studio 2019.

De vigtigste vinduer i Visual Studio Code

Her er en video der viser de vigtigste vinduer i Visual Studio Code.

Intellisense og Intellicode i Visual Studio og Visual Studio Code

Her er en video der viser brugen af Intellicense og Intellicode i Visual Studio. Samme feature er tilgængelig i Visual Studio Code.

Brug af snippets i Visual Studio og Visual Studio Code

Her er en video der viser brugen af snippets i Visual Studio. Samme feature er tilgængelig i Visual Studio Code.

Kodehjælp i Visual Studio og Visual Studio Code

Her er en video der viser kodehjælp (lyspærer-ikon og skruenøgle-ikon) i Visual Studio. Samme feature er tilgængelig i Visual Studio Code.

Introduktion til debugging i Visual Studio og Visual Studio Code

Her er en video der giver en introduktion til debugging i Visual Studio og i Visual Studio Code. Eksempelkoden der benyttes i video kan findes her.

Videoer relateret til hukommelsesteori


I det følgende kan du finde små videoer relateret til den grundlæggende hukommelsesterori i C# (og andre programmeringssprog):

Stack frames

I den helt grundlæggende C# kan du antage, at der findes en stack frame for hver metode (se bort fra block scope), og en stor heap til dynamiske data.

En stack frame er altså måden at adskille metodebaserede virkefelter fra hinanden, og kan bedst forklares med følgende korte video (hvis du ser den uden lyd så betyder “gule linjer” at instruktionen skal til at blive afviklet):

Værdibaserede variabler

Når man arbejder med værdibaserede variabler er det kun stack’en man påvirker, og der arbejdes med værdier og ikke referencer.

Se følgende korte video (hvis du ser den uden lyd så betyder “gule linjer” at instruktionen skal til at blive afviklet):

Brug af struct

En struct er jo en værdibaseret variabel (en int, DateTime, bool mv er også structs) så derfor bliver vi på stacken når der kopieres variabler:

Referencebaserede variabler

Helt anderledes er det når vi arbejder med klasser som er en referencebaseret type – der kommer heap’en i spil og pludselig resulterer samme kode som vist i struct-videoen noget helt andet!

Argumenter til metoder

Pas på med argumenter til metoder. Hvis der er tale om reference variabler kan værdien rettes i metoden.

Egenskaber

En visuel forklaring på brug af egenskaber.

Delegates

En visuel forklaring på brug af delegates.